Nawierzchnia sportowa boiska piłkarskiego - ilustracja dekoracyjna

Nawierzchnie sportowe

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednotką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, także dla nawierzchni sportowych. Zespół Laboratoriów Badawczych ITB posiada od przeszło 10 lat akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB 023) na badania nawierzchni sportowych.

Laboratorium Materiałów Budowlanych oferuje kompleksowe badania nawierzchni sportowych wewnętrznych i zewnętrznych. Prowadzimy badania laboratoryjne i obiektowe.

Wykonujemy badania:

 • podłóg sportowych wg EN 14904
 • nawierzchni poliuretanowych wg EN 14877
 • darni syntetycznych wg EN 15330-1
 • nawierzchni placów zabaw wg PN-EN 1177

w tym badania:

 • laboratoryjne systemów wprowadzanych do obrotu:
  - potwierdzajace zgodność z wymaganiami norm
  - na potrzeby Krajowych Ocen Technicznych
 • powykonawcze (in situ) w obiektach sportowych i rekreacyjnych (halach sportowych, salach gimnastycznych i fitness, boiskach zewnętrznych, obiektach lekkoatletycznych, w tym bieżniach):
  - weryfikujące zgodność z STWiOR lub inną specyfikacją
  - dla uzyskania ceryfikatu PZLA (obiekty każdej kategorii) – posiadamy od kilku lat stosowne uprawnienia nadane przez PZLA
  - na potrzeby ocen i ekspertyz

Określamy:

 • amortyzację uderzenia
 • odkształcenie pionowe
 • tarcie (poślizg)
 • ścieralność
 • zachowanie piłki odbitej pionowo
 • odporność na obciążenie toczne
 • odporność na uderzenie i wgniecenie
 • połysk i współczynnik odbicia zwierciadlanego
 • przyczepność do podłoża
 • równość
 • przepuszczalność wody
 • właściwości przy rozciąganiu – wytrzymałość i wydłużenie
 • odporność na kolce
 • odporność na cykle hydrotermiczne
 • odporność na działanie światła UV
 • mrozoodporność
 • zmianę barwy

W Zespole Laboratoriów Badawczych ITB prowadzone są ponadto badania nawierzchni sportowych w zakresie:

 • reakcji na ogień (Laboratorium Badań Ogniowych)
 • emisji formaldehydu i zawartości pentahlorofenolu (Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska)
 • zawartości metali ciężkich (Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska)

Wykonujemy także opinie i ekspertyzy, w tym ekspertyzy sądowe w zakresie:

 • oceny stanu technicznego
 • prawidłowości ułożenia
 • zgodności wykonania z dokumentacją techniczną

Realizujemy prace na rzecz:

 • producentów
 • wykonawców
 • gmin i urzędów
 • sądów

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Nawierzchnie zewnętrzne

mgr inż. Cezary Strąk

Telefon

+48 22 56 64 408

E-mail

c.strak@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Nawierzchnie wewnętrzne

Telefon

+48 22 56 64 409

E-mail

materialy@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Sekretariat

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych

Telefon

+48 22 56 64 409

E-mail

materialy@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa