Obiekty posadowione na terenach eksploatacji górniczej

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • oceny stanu technicznego budynków
  • deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
  • monitoringu zachowania budynków i budowli w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
  • prawidłowości rozwiązań technicznych
  • oceny skutków oddziaływania wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe.

Ekspertyzy opracują specjaliści:

Skontaktuj się z nami

Kontakt Merytoryczny

dr inż. Leszek Słowik

Telefon

+48 32 730 29 64

E-mail

l.slowik@itb.pl

Adres

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

Sekretariat

Telefon

+48 32 730 29 25
+48 32 730 29 90

E-mail

katowice@itb.pl

Adres

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice