Rosa na zieleni - ilustracja dekoracyjna

Ochrona zdrowia i środowiska

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

  • oceny zanieczyszczeń powietrza w budynkach
  • oceny zanieczyszczeń powietrza pyłami i włóknami azbestowymi
  • klasy czystości powietrza i emisji z materiałów budowlanych
  • zawartości substancji niebezpiecznych w wyrobach
  • kontroli wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych

Ekspertyzy opracują specjaliści:

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Telefon

+48 22 57 96 318

E-mail

fizyka@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 276
+48 22 56 64 133

E-mail

fizyka@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa