Kula ziemska na dłoni - ilustracja dekoracyjna

Oczyszczalnie ścieków

Badamy:

 • małe oczyszczalnie ścieków

Prowadzimy badania:

 • właściwości użytkowych małych oczyszczalni ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50, które zostały objęte wymaganiami norm zharmonizowanych serii PN-EN 12566, przy czym badania dotyczą następujących grup wyrobów budowlanych:
  Część 1*: Prefabrykowane osadniki gnilne
  Część 3*: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu z elementów prefabrykowanych
  Część 4*: Osadniki gnilne składane na miejscu z elementów prefabrykowanych
  Część 6:  Prefabrykowane urządzenia do dalszego oczyszczania po osadnikach gnilnych
  Część 7:  Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia
  *) Badania w zakresie akredytacji i notyfikacji

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Telefon

+48 22 56 64 351

E-mail

fizyka@itb.pl
m.lipska@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 276
+48 22 56 64 133

E-mail

fizyka@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa