Pionowe znaki drogowe, słupki przeszkodowe, ekrany akustyczne

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednostką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, także ekranów przeciwolśnieniowych objętych normą PN-EN 12676-1:2000/A1:2003 i dla drogowych urządzeń przeciwhałasowych (ekranów akustycznych) objętych normą PN-EN 14388.

Przeprowadzamy badania i obliczenia w zakresie:

  • wytrzymałość w zakresie obciążenia ciężarem własnym
  • wytrzymałość w zakresie obciążenia wiatrem
  • wytrzymałość w zakresie odporności na dynamiczne odśnieżanie
  • wytrzymałość w zakresie odporności na uderzenie kamieniem
  • wytrzymałość w zakresie bezpieczeństwa użytkowania - Impact test (45 kg i 400 kg)
  • charakterystyki optyczne, w tym chromatyczność w świetle dziennym i współczynnik luminancji oraz współczynnik odblasku,
  • izolacyjność akustyczna

Prowadzimy badania do CE. Dodatkowo prowadzimy obliczenia numeryczne przedmiotowych wyrobów w zakresie statyki do zastosowań objętych specyfikacjami technicznymi (normami zharmonizowanymi) oraz zastosowań wykraczających poza zakres norm wyrobu.

W celu przeprowadzenia badań prosimy o wypełnienie wniosku lub przesłanie mailowego zapytania ofertowego: przegrody@itb.pl

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon

+48 22 56 64 335
+48 605 604 467

E-mail

m.jakimowicz@itb.pl
przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych

mgr inż. Agnieszka Gorycka

Telefon

+48 22 56 64 221

E-mail

m.gorycka@itb.pl
przegrody@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa