Substancje niebezpieczne

Przeprowadzamy ekspertyzy i badania w zakresie:

Badamy:

 • zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach budynku
 • emisję i wymywanie z materiałów budowlanych

Określamy m.in.:

 • emisję lotnych związków organicznych
 • chlorobenzeny
 • chlorek winylu
 • akrylonitryl, 4-kumylofenol
 • bezwodnik maleinowy
 • trudne lotne składniki bitumów i ich pochodnych chlorowych
 • formaldehyd

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

 • oceny występowania w budynkach
 • oceny obecności i/lub uwalniania z wyrobów budowlanych
 • spełnienia wymagań normowych

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Telefon

+48 22 57 96 318

E-mail

chemia@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 276

E-mail

chemia@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa