Sygnalizacja pożarowa - czujnik dymu

Sygnalizacja pożarowa

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

 • projektowania i wykonawstwa
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • systemów sygnalizacji pożarowej
 • oceny współdziałania z powiązanymi systemami wentylacji i klimatyzacji.

Przeprowadzamy badania w zakresie:

 • pełną funkcjonalność urządzeń sygnalizacji i automatyki pożarowej
 • odporność i wytrzymałość na oddziaływania środowiskowe, klimatyczne i mechaniczne (wibracje, uderzenia, udary pojedyncze, korozję)
 • odporność na zaburzenia kompatybilności elektromagnetycznej (zaniki, obniżenia i zmiany napięcia zasilania, wyładowania elektryczności statycznej, serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, udary napięciowe, oddziaływanie pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych oraz innych)
 • próg zadziałania czujek pożarowych wszystkich rodzajów
 • przydatność czujek do wykrywania pożarów testowych
 • właściwości wyposażenia elektrycznego budynków i instalacji elektrycznych
 • stopień ochrony IP.

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Telefon

+48 22 56 64 397
+48 22 56 64 497

E-mail

fire@itb.pl
p.antosiewicz@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 284

E-mail

fire@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
bud. A 02-656 Warszawa