Pióro na tle flagi Unii Europejskiej - ilustracja dekoracyjna

Wyroby budowlane objęte harmonizacją europejską

Mandaty dla CEN na opracowanie norm

WNIOSKI NORMALIZACYJNE

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 29.7.2021 r. na wniosek normalizacyjny do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie urządzenia do ogrzewania pomieszczeń w ramach rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego Parlamentu i Rady

ZAŁĄCZNIKI do DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI w sprawie wniosku o normalizację skierowanego do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w odniesieniu do urządzeń do ogrzewania pomieszczeń w celu wsparcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 Parlamentu i Rady.

Mandaty dla EOTA na opracowanie Wytycznych (archiwalne)

Przed 1 lipca 2013 r. mandaty kierowane były przez Komisję Europejską do Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) jako podstawa do opracowania Wytycznych do europejskich aprobat technicznych na wyroby budowlane nie objęte normami.

Europejskie Dokumenty Oceny

Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie nr 305/2011 powodują, że EOTA nie opracowuje wytycznych, a dokument Europejskiej Oceny Technicznej jest wydawany na podstawie wcześniej opracowanego Europejskiego Dokumentu Oceny. Zakres działania europejskich Jednostek Oceny Technicznej określono w Załączniku IV do rozporządzenia nr 305/2011, podającym grupy wyrobów budowlanych, dla których możliwe jest upoważnienie JOT do udzielania EOT.

UWAGA: Lista grup wyrobów, których może dotyczyć upoważnienie JOT nie powinna być traktowana jako zamknięta lista wyrobów budowlanych. Nadrzędną rolę pełnią w tym zakresie definicje wyrobu budowlanego i zestawu, określone w art. 2 p. 1) i 2) rozporządzenia nr 305/2011.