Fasada budynku w zieleni - ilustracja dekoracyjna

Zrównoważone budownictwo

ITB wykonuje różne typy ocen środowiskowych wyrobów, elementów i budynków

  • deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych (EPD) zgodnie z normą PN EN 15804 (Construction Product Environmental Declaration) oraz weryfikację zgodnie z ISO 14025
  • potwierdza jednoparametrowe deklaracje środowiskowe dla wyrobu/technologii zgodnie z normą PN-EN ISO 14021/A1:2012
  • przeprowadza oceny śladu węglowego wyrobów budowlanych zgodnie z ISO 14067
  • obliczenia LCA i LCC dla wyrobów i budynków
  • badania jakości powietrza wewnętrznego (VOC) w tym do BREEAM i WELL
  • badania komfortu akustycznego budynków w tym do BREEAM (lub odbiory akustyczne budynków)
  • klasy emisji z wyrobów budowlanych (VOC i pył)

ITB dla zrównoważonego budownictwa

Deklaracje środowiskowe

Ekspertyzy opracują specjaliści:

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Telefon

+48 22 56 64 149

E-mail

fizyka@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 276
+48 22 56 64 133

E-mail

fizyka@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa