Elewacja budynku - ilustracja dekoracyjna

Fizyka cieplna, materiały do izolacji termicznych

Przeprowadzamy badania i ekspertyzy

Badamy:

 • materiały i wyroby budowlane do izolacji cieplnej
 • okna, drzwi, okna dachowe, świetliki, wyłazy, bramy, szyby zespolone
 • płyty warstwowe
 • mury i elementy murowe, zaprawy murarskie
 • ściany osłonowe metalowo-szklane
 • nawiewniki powietrza

W  laboratorium w Katowicach:

 • systemy rur preizolowanych
 • wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych w tym wyroby z: EPS, XPS, PUR/PIR, MW, FEF, CG, CS, PEF, PF

Określamy m.in.:

 • przewodność cieplną i opór cieplny materiałów i wyrobów do izolacji cieplnej
 • opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła (metodą symulacji komputerowej przepływu ciepła lub na stanowisku badawczym)
 • charakterystyki związane z transportem pary wodnej, absorpcję pary wodnej przy długotrwałej dyfuzji przez wyroby do izolacji cieplnej np. stropodachów i tarasów o odwróconym układzie warstw izolacji cieplnej i wodochronnej oraz ścian fundamentów
 • wilgotność, absorpcję i desorpcję wilgoci, nasiąkliwość
 • odporność na zamrażanie i odmrażanie
 • cechy wymiarowe, stabilność wymiarową w stałych określonych lub laboratoryjnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
 • zachowanie wyrobów do izolacji cieplnej przy ściskaniu, zginaniu, punktowym obciążeniu, wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
 • wodoszczelność i przepuszczalność powietrza wyrobów oraz charakterystyki przepływowe nawiewników powietrza
 • emisyjność powłok na powierzchni szyb

Przeprowadzamy ekspertyzy w zakresie:

 • oceny efektywności energetycznej budynków
 • kryteriów oceny wyrobów termoizolacyjnych
 • właściwości  techniczno-użytkowych wyrobów
 • właściwości cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych, pomieszczeń i budynków
 • oceny stanu technicznego instalacji grzewczych, chłodzących, wentylacji i klimatyzacji
 • oceny prawidłowości rozwiązań projektowych instalacji w obiektach
 • przyczyn występowania zagrzybień na powierzchniach
 • obliczeń cieplnych okien, drzwi, przegród

Skontaktuj się z nami

Kontakt merytoryczny

Telefon

+48 22 56 64 269

E-mail

fizyka@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Kontakt merytoryczny Katowice

Telefon

+48 32 730 29 52

E-mail

katowice@itb.pl

Adres

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

Sekretariat

Telefon

+48 22 56 64 276
+48 22 56 64 133

E-mail

fizyka@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa