Aktualności

okładka wydawnictwa pt. Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcjach na podstawie badań sklerometrycznych

Ukazało się nowe wydawnictwo ITB: Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcjach na podstawie badań sklerometrycznych. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski.
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022, ISBN 978-83-249-8260-8, s. 94, il., format B5.

Więcej >
Nowość wydawnicza ITB
1

Zapraszamy do obejrzenia Działalności Instytutu Techniki Budowlanej za 2021 rok w wersji animowanej.

Więcej >
Działalność ITB za 2021 w wersji animowanej
aktualnosci-praca-doktorska-0-442x336-0-442x336.jpg

Praca doktorska dr inż. Katarzyny Kaczorek-Chrobak z Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej pt. Electric cables used in buildings –dependency of fire properties on constructional and material parameters została nagrodzona w 49. edycji konkursu Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie za rok 2021.

Więcej >
Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii dla rozprawy doktorskiej dr inż. Katarzyny Kaczorek-Chrobak
okladki-publikacji-itb-nowosci-wydawnicze-0-500x358.jpeg

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:
Ocena terenów górniczych i pogórniczych do zabudowy. M. Kawulok; Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022;
Elewacje wentylowane. Diagnozowanie stanu technicznego. L. Runkiewicz, O. Kopyłow, J. Sieczkowski; Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021;
Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych. Pod redakcją Mariana Kawuloka; Prace Naukowe. Monografie.
 

Więcej >
Nowości wydawnicze Instytutu
laboratorium-badawcze-0-1199x800.jpg

Platforma METABUILDING to wirtualny pojedynczy punkt dostępu do wsparcia innowacji i usług w europejskim ekosystemie budowlanym. Aby jak najlepiej zaprojektować ekosystem potrzebujemy konsultacji z firmami sektora budowlanego. Zachęcamy do wypełnienia załączonej ANKIETY.                        

Więcej >
Weź udział w tworzeniu ekosystemu wspierania innowacji - ANKIETA
fotolia-93835833-xs-0-424x283.jpg

Dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej został powołany na członka Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z misją zapewnienia fachowego i specjalistycznego doradztwa w szczególności w następujących obszarach: orzecznictwa administracyjnego administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, działalności kontrolnej administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego, usprawnień w obszarze budownictwa, współpracy pomiędzy organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego a sektorem prywatnym.                       

Więcej >
Dr inż. Robert Geryło powołany na członka Zespołu doradczego GINB
17-spotkanie-7-grudnia-2021-tytulowa-0-960x720.png

7 grudnia 2021 r. odbyło się XVII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu: POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).                       

Więcej >
XVII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, prowadzone w formie zdalnej, ITB, Warszawa – 7 grudnia 2021 r.
fotolia-87103724-xs-0-424x283.jpg

W czasopiśmie Metallurgical and Materials Transactions A ukazał się artykuł pt. " The Potential of Al2O3–ZrO2-Based Composites, Formed via CSC Method, in Linear Infrastructure Applications Based on Their Mechanical, Thermal and Environmental performance", którego współautorką jest dr Justyna Tomaszewska z Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Więcej >
Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego w czasopiśmie Metallurgical and Materials Transactions A

Wydarzenia

test

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022, 23-27.05.2022, Międzyzdroje

Więcej >
XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022
1

Zapraszamy na szkolenie "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)", które odbędzie się 8.06.2022 - Focus Filtrowa, ul. Armii Ludowej 26, Warszawa.

Szczegóły dotyczące organizacji i programu szkolenia można znaleźć w zakładce SZKOLENIA.

Więcej >
Zapraszamy na szkolenie "Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)"
1

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką  Wrocławską, pod Patronatem Honorowym Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa

Więcej >
Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką Wrocławską
1

W dniu 29 kwietnia 2022 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej spotkanie Komitetu Technicznego (Technical Committee TC 1.1 Performance of Transport Administrations), wchodzącego w skład Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Współorganizatorem posiedzenia była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej >
Spotkanie w ITB Komitetu Technicznego PIARC
1

Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem merytorycznym Konferencję "Konstrukcje przeszklone, a komfort i bezpieczeństwo (projektowanie, badanie, analizy numeryczne)", która odbyła się 21 kwietnia 2022 r. w Warszawie.

Więcej >
Patronat merytoryczny ITB nad Konferencją miesięcznika "Świat Szkła"
1

Instytut Techniki Budowlanej uczestniczył w  Kongresie Budownictwa Polskiego, który odbył się 12-13 kwietnia 2022r. w Poznaniu, w Sali Ziemi, Poznań Congress Center.

Więcej >
ITB na Kongresie Budownictwa Polskiego
www-mini-0-425x285.png

W dniu 11 marca 2022 r. zostało podpisane w Warszawie, w siedzibie ITB porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej.

Więcej >
Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej
tytulowa-stona-xviii-posiedzenie-0-960x720.jpg

8 marca 2022 r. odbyło się w Instytucie Techniki Budowlanej oraz za pośrednictwem platformy Microsoft Teams XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie:  http://srkbud.zzbudowlani.pl/,  realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Więcej >
XVIII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, ITB, Warszawa – 8 marca 2021 r.