Instytut Techniki Budowlanej

Badania, ekspertyzy, oceny techniczne,
certyfikacja, deklaracje środowiskowe, szkolenia

Oferta

ITB wspiera przedsiębiorców we wprowadzaniu do obrotu wyrobów budowlanych

Nauka i wiedza ekspercka dla budownictwa przyszłości

Oferta

Nauka

Dzięki wykształconej kadrze naukowej oraz odpowiednim zasobom aparaturowym Instytut Techniki Budowlanej może uczestniczyć w największych projektach badawczych w ramach programów krajowych i zagranicznych.

Instytut uczestniczył w realizacji ponad 40 projektów badawczych krajowych i zagranicznych

Instytut

Wieloletnie doświadczenia, wykształcona w Instytucie kadra badawcza posiadająca wysoką pozycję naukową i zawodową w kraju i europejskich instytucjach badawczych budownictwa, jak również tworzona w Instytucie silna i nowoczesna baza badawcza, uzyskane uprawnienia i akredytacje są gwarancją wysokiej jakości realizowanych prac oraz zapewniają ITB pozycję doświadczonego i wiarygodnego partnera dla budownictwa.

Od 1945 r. Tradycja zobowiązuje

Kolaż zdjęć nowego wyposażenia badawczego Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
Nowe wyposażenie pomiarowe i techniki badawcze
ZAKŁADU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI I BETONU
Dowiedz się więcej

Aktualności

ITB promuje wydarzenia i upowszechnia informacje dla branży budowlanej i naukowców.
Pióro na tle flagi Unii Europejskiej - ilustracja dekoracyjna
11.07.2024

Komisja Europejska opublikowała DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2024/1944

W dniu 11 lipca 2024 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym  Dz.U. L z 11.07.2024 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2024/1944 z dnia 5 lipca 2024 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących płyt do izolacji cieplnej wykonanych z mikroporowatej krzemionki oraz elementów ze sztywnej pianki poliuretanowej stosowanych w miejscach mocowania elementów do ścian zewnętrznych oraz innych wyrobów budowlanych.

V edycja Warsztatów Geologii Inżynierskiej
13.06.2024

ITB patronem V edycji Warsztatów Geologii Inżynierskiej

W dniach 17-18 czerwca 2024 roku w Krakowie odbyły się V Warsztaty Geologii Inżynierskiej. Organizatorem wydarzenia była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Instytut Techniki Budowlanej został patronem honorowym wydarzenia.

Rząd masztów z flagami UE - ilustracja dekoracyjna
13.06.2024

Komisja Europejska opublikowała ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1681

W dniu 13 czerwca 2024 r. ukazało się w Dzienniku Urzędowym UE ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1681 z z dnia 6 marca 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 poprzez ustanowienie klas właściwości użytkowych w odniesieniu do odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia.

Lider Innowacji 2024 - nagroda dra Marcina Witowskiego
11.06.2024

Lider Innowacji 2024 dla dra Marcina Witowskiego

Dr Marcin Witowski z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB otrzymał podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG wyróżnienie Lidera Innowacji 2024 w kategorii "Technologia" za opracowanie miniaturowego czujnika przemieszczenia.

10.06.2024

ITB na Kongresie „Nauka dla Społeczeństwa”

Dr inż. Jarosław Szulc z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej wystąpił na Kongresie „Nauka dla Społeczeństwa". Wydarzenie odbywało się w dniach 9-10 czerwca 2024 r. na terenie Politechniki Warszawskiej i Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Kongres został objęty Honorowym Patronatem Ministra Nauki oraz Urzędu Patentowego RP.

Okładka Raportu animowanego ITB za 2023 rok
06.06.2024

Animowany RAPORT ITB za 2023 rok

Zapraszamy do obejrzenia animowanej wersji Działalności Instytutu Techniki Budowlanej za 2023 rok.

Dowiedz się więcej o tym, co nowego w ITB
Aktualności

Baza wiedzy

Instytut zajmuje się popularyzacją wiedzy związanej z budownictwem. Upowszechniamy wyniki prac badawczych, współpracujemy z organizacjami naukowymi i gospodarczymi budownictwa, a także publikujemy własne wydawnictwa.

Nowości wydawnicze

Okładka wydawnictwa Roboty instalacyjne elektryczne
13.06.2024

Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

Opracowanie, autorstwa Radosława Lenartowicza, zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników.

Okładka publikacji ITB
15.01.2024

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Praca obejmuje m.in. wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Więcej o Wydawnictwach
Wydawnictwa

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz badania, ekspertyzy, oceny technicznej, certyfikatu? A może szukasz wydawnictw lub szkoleń odpowiednich dla Twojego zespołu?