Księgozbiór - ilustracja dekoracyjna

Nowości wydawnicze

Najnowsze publikacje

Okładka książki Fire properties of electric cables used in buildings
19.09.2023

Fire properties of electric cables used in buildings

Problem naukowy przedstawianej monografii stanowi określenie wpływu istotnych parametrów konstrukcyjno-materiałowych kabli na ich właściwości ogniowe poprzez ustalenie zależności jakościowych, a w miarę możliwości również ilościowych, między tymi wielkościami.

23.08.2023

Budynki z obudową z płyt warstwowych. Diagnostyka stanu technicznego obudowy

W poradniku omówiono zasady przeprowadzania kontroli okresowych i kontroli bezpieczeństwa, a także badań i ocen stanu technicznego ścian zewnętrznych i dachów budynków z obudową z płyt warstwowych.

Okładka
13.07.2023

Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Okładka wydawnictwa
13.07.2023

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych, stosowanych wewnątrz obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej.

Okładka wydawnictwa Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2
05.04.2023

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

Publikacja autorstwa: P. Turkowski,
G. Woźniak
W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu.

Okładka wydawnictwa
30.03.2023

Izolacje wodochronne tarasów

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych tarasów, zarówno o tradycyjnym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną znajdującą się poniżej izolacji wodochronnej, jak i o odwróconym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną ułożoną na izolacji wodochronnej.

Zasady projektowania silosów żelbetowych i sprężonych według Eurokodów - okładka wydawnictwa
20.03.2023

Zasady projektowania silosów żelbetowych i sprężonych według Eurokodów

Publikacja autorstwa P. Lewiński, wyd. 2020

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń
07.03.2023

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych pomieszczeń „mokrych”.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych - okładka wydawnictwa
07.03.2023

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych

W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i nie­zawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych i murowych budownictwa powszechnego.

dwie publikacje ITB - okładki
15.02.2023

Nowości wydawnicze ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych. Poradnik. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski oraz Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2, P. Turkowski, G. Woźniak.

Okładka wydawnictwa
01.01.2023

Bezpieczeństwo pożarowe pionowych przegród przeszklonych

Efekt skali w ocenie odporności ogniowej

Okładka wydawnictwa
01.01.2023

Izolacje wodochronne tarasów

Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4

Okładka wydawnictwa
01.01.2023

Konstrukcje betonowe i żelbetonowe

Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5

Okładka wydawnictwa
01.01.2023

Projektowanie konstrukcji z betonu

z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

Okładka wydawnictwa
16.12.2022

Bezpieczeństwo pożarowe przegród - monografia w otwartym dostępie

W Wydawnictwach Instytutu Techniki Budowlanej ukazała się w otwartym dostępie (Open Access) kolejna monografia na podstawie obronionego w ITB doktoratu, autorstwa Bartłomieja Sędłaka, pt. Bezpieczeństwo pożarowe pionowych przegród przeszklonych. Efekt skali w ocenie odporności ogniowej.