Schody - ilustracja dekoracyjna

Osiągnięcia

Poznaj najnowsze osiągnięcia ITB

Osiągnięcia

Lider Innowacji 2024 - nagroda dra Marcina Witowskiego
11.06.2024

Lider Innowacji 2024 dla dra Marcina Witowskiego

Dr Marcin Witowski z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB otrzymał podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG wyróżnienie Lidera Innowacji 2024 w kategorii "Technologia" za opracowanie miniaturowego czujnika przemieszczenia.

28.05.2024

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu, laureatem tegorocznej edycji prestiżowej nagrody im. prof. Stefana Bryły

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. ITB, został laureatem prestiżowej nagrody im. prof. Stefana Bryły, przyznanej przez Zarząd Główny PZITB w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Profesor Wojciech Węgrzyński otrzymał nagrodę za osiągnięcie pt. „Paradygmat pożaru w projektowaniu konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem materiałów palnych”.

ogień - zdjęcie dekoracyjne
15.02.2024

Artykuł dra hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego prof. instytutu w Top 10

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Visual Fire Power: An Algorithm for Measuring Heat Release Rate of Visible Flames in Camera Footage, with Applications in Facade Fire Experiments' autorstwa dra Matthewa Bonnera (Imperial College London), dra hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego prof. instytutu (Instytut Techniki Budowlanej) i prof. Guillermo Reina (Imperial College London), który został wyróżniony jako jedna z dziesięciu najczęściej pobieranych publikacji w ubiegłym roku w czasopiśmie "Fire Technology".

Anna Panek
15.01.2024

Mgr inż. Anna Panek Przewodniczącą EOTA PT1

W grudniu 2023 r. mgr inż. Anna Panek, Zastępca Dyrektora ITB ds. Oceny Technicznej i Harmonizacji Europejskiej została wybrana przez Radę Techniczną EOTA na Przewodniczącą EOTA PT1.

Laureat dr Marcin Witowski podczas Ceremonii Wręczania Nagród na wystawie IWIS 2023
12.12.2023

ITB na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków

Wynalazki dra Marcina Witowskiego z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej nagrodzone złotym i brązowym medalem podczas XVII edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2023.

Profesor Lech Czarnecki
04.12.2023

Profesor Lech Czarnecki ponownie w składzie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – kadencja 2024 - 2028

Profesor Lech Czarnecki, Sekretarz Naukowy Instytutu Techniki Budowlanej, został po raz kolejny wybrany w skład Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Dyplom - Pascal 2023 Nagroda branżowa Stowarzyszenia Polska Wentylacja za projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w unelu obwodnicy Warszawy S2 Warszawa, Ursynów dla Wojciecha Węgrzyńskiego
03.11.2023

Nagroda PASCAL 2023 dla ekspertów ITB

Projekt wentylacji i klimatyzacji zespołu pracowników Instytutu Techniki Budowlanej pod kierownictwem dra hab. inż. Wojciecha Węgrzyńskiego otrzymał nagrodę PASCAL 2023 za najlepszy projekt wentylacji w Polsce.

Profesor Lech Czarnecki
11.10.2023

Profesor Lech Czarnecki ponownie na Liście TOP 2% Wpływowych Naukowców

Profesor Lech Czarnecki, Sekretarz Naukowy Instytutu Techniki Budowlanej, po raz kolejny na liście najczęściej cytowanych naukowców, opracowanej przez analityków z Uniwersytetu Stanforda i opublikowanej przez wydawnictwo Elsevier.

Profesor Wojciech Węgrzyński
02.10.2023

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu wybrany na Członka Rady Doradczej IAFSS

Dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu został wybrany na Członka Rady Doradczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauki o Bezpieczeństwie Pożarowym (International Association for Fire Safety Science - IAFSS).

Katarzyna Tomiczak z ITB podczas wręczania nagrody
18.09.2023

Nagroda za najlepszy poster na konferencji ECKM

Katarzyna Tomiczak wygrała konkurs na najlepszy poster naukowy podczas międzynarodowej konferencji European Conference on Knowledge Management.

grafika dekoracyjna - artykuł naukowy
12.09.2023

Artykuł w "Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering"

Artykuł "Stress–Strain Responses of Calcium Fly Ash" autorstwa dra Marcina Witowskiego z Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB został opublikowany w "Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering" (200 pkt na liście MEiN).

Logo projektu FOCA Free of Carbon Architecture na tle budynku
26.07.2023

ITB partnerem nowego międzynarodowego projektu FoCA

W czerwcu tego roku rozpoczął się międzynarodowy projekt „FoCA - Free of Carbon Architecture - interaktywna platforma internetowa wspierająca sektor budowlany w osiąganiu neutralności klimatycznej”.

badanie ogniowe stropu
23.05.2023

Najlepsze prace w Fire Technology w 2022 roku

Artykuł pt. Fire Experiment Inside a Very Large and Open-Plan Compartment: x-ONE, którego współautorami są dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu oraz dr inż. Piotr Turkowski z Zakładu Badań Ogniowych ITB znalazł się w grupie najlepszych prac opublikowanych w czasopiśmie Fire Technology w 2022 r.

Filip Chyliński - ekspert ITB
15.05.2023

ITB z patentem europejskim

Decyzją Europejskiego Urzędu Patentowego, Instytut Techniki Budowlanej otrzymał patent europejski EP 3 812 763 B1 na wynalazek pt. "Method of determining content of polymer microfibres in cement composites".

Ilustracja dla zrównoważonego budownictwa
16.03.2023

ITB partnerem w konsorcjum nowego projektu

W marcu 2023 roku sfinalizowano proces podpisywania umowy konsorcjum dotyczącej realizacji projektu pt. „CirCon4Climate - wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate).

Dr Robert Geryło
17.02.2023

Dyrektor ITB wybrany na Prezydenta ENBRI

W dniu 15 lutego 2023 roku dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu, został wybrany na Prezydenta ENBRI (European Network of Building Research Institutes) – Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa, która w tym roku obchodzi 35-lecie istnienia. Serdecznie gratulujemy!

 

 

zdjęcie ilustracyjne ukazujące dłoń podpisującą dokument na tle nowoczesnych budynków
16.02.2023

Naukowcy ITB trenderami w obszarze modelowania środowiska wewnętrznego budynków

Zespół badaczy z Uniwersytetu Griffith w Australii: Roumi, S.; Zhang, F.; Stewart, R.A. w artykule pt. „Global Research Trends on Building Indoor Environmental Quality Modelling and Indexing Systems—A Scientometric Review”, Energies 2022, 15, 4494 dokonał przeglądu aktualnych globalnych trendów badawczych w obszarze modelowania środowiska wewnętrznego budynków. Instytut Techniki Budowlanej został wyróżniony i wskazany w pierwszej ósemce jednostek badawczych na świecie zajmujących się tą tematyką.

Patent
16.01.2023

ITB otrzymał patent na wynalazek

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał patent na wynalazek pt. "Sposób oznaczania zawartości mikrowółkien polimerowych w kompozytach cementowych", którego twórcą jest dr inż. Filip Chyliński z Pracowni Betonu, Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu.