Mikrofon - ilustracja dekoracyjna

Komunikaty

Poznaj najnowsze komunikaty ITB

Komunikaty

Warunki Oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego WO-KOT/11/01 wydanie 1
05.09.2023

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

ITB opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-11/01 wydanie 1 "Ramy montażowe do urządzeń sanitarnych i armatury sanitarnej".

Wydawnictwo Katarzyny Kaczorek Chrobak FIRE PROPERTIES OF ELECTRIC CABLES USED IN BUILDINGS
30.08.2023

Monografia w otwartym dostępie

Monografia autorstwa Katarzyny Kaczorek-Chrobak pt. "Fire properties of electric cables used in buildings" w otwartym dostępie.

Widok na stronę internetową projektu na ekranie laptopa
11.08.2023

Strona internetowa projektu „CirCon4Climate"

W lipcu 2023 roku została uruchomiona strona internetowa projektu CirCon4Climate - Wzmocnienie praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na rzecz ochrony klimatu (CirCon4Climate - Circular Construction Practices for Climate).

Podpisywanie dokumentu - ilustracja dekoracyjna
21.07.2023

Powołanie Profesor Jadwigi Fangrat

29 czerwca 2023 r. decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej - Pana Grzegorza Pudy - Pani dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB została powołana w skład Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Rząd masztów z flagami UE - ilustracja dekoracyjna
20.07.2023

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1473

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym L181 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/1473 z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniającą Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących membran do stosowania jako wyroby podkładowe do dachów albo ścian bądź obu tych zastosowań oraz innych wyrobów budowlanych.

Platforma metabuilding - ilustracja dekoracyjna
12.07.2023

Dołącz do platformy METABUILDING

Mamy przyjemność po raz kolejny zaprosić Państwa do przyłączenia się do platformy METABUILDING - cyfrowego miejsca spotkań dla ekosystemu innowacji europejskiego sektora środowiska budowlanego.

Statuetka - Ministerstwo Edukacji i Nauki
05.06.2023

Kongres "Nauka dla społeczeństwa"

W dniach od 3 do 5 czerwca 2023 roku odbył się Kongres Nauka dla Społeczeństwa zorganizowany na terenie Politechniki Warszawskiej i Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Podczas kongresu Dyrektor Instytutu dr inż. Robert Geryło odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka, prof uczelni okolicznościową statuetkę przyznawaną instytutom z kategoriami naukowymi A+ i A.

Ilustracja dekoracyjna
01.06.2023

Działalność ITB za 2022 rok

Zapraszamy do obejrzenia animowanej wersji Działalności Instytutu Techniki Budowlanej za 2022 rok.

Instalacja wentylacyjna - ilustracja dekoracyjna
14.05.2023

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej opracował Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-36/02 wydanie 1 "Przepustnice wentylacyjne".

Wystąpienie Dyrektora ITB podczas targów EMI na Węgrzech
11.04.2023

Porozumienie pomiędzy ITB i ÉMI

W dniu 29 marca 2023 r. na stoisku ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT podczas trwania 41. edycji Międzynarodowej Wystawy Budownictwa - CONSTRUMA 41st International Building Trade Exhibition w Budapeszcie (29.03-02.04.2023 r.) zostało podpisane porozumienie pomiędzy Instytutem Techniki Budowlanej a ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.

Badanie w Laboratorium Badań Ogniowych
15.03.2023

Badanie fasady w dużej skali

Instytut Techniki Budowlanej przeprowadził kolejne badanie fasady w dużej skali, zgodnie z wytycznymi z dnia 18 listopada 2022 r. (rewizja 6) zawartymi w projekcie nowego europejskiego podejścia do oceny parametrów pożarowych fasad.
Badanie na próbce elewacji wentylowanej w formie narożnika o wysokości >8 m i ramionach >3.5x1.8 m potwierdziło kompetencje techniczne ITB w zakresie prowadzenia tego typu badań.

Spotkanie na Wojskowej Akademii Technicznej
14.02.2023

Porozumienie Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Techniki Budowlanej

Współpraca naukowo-dydaktyczna w zakresie dyscypliny inżynierii lądowej, geodezji i transportu w obszarze budownictwa to główne założenia porozumienia, które w dniu 10 lutego 2023 r. podpisały Wojskowa Akademia Techniczna i Instytut Techniki Budowlanej.

Wizyta w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu
31.01.2023

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwowym Naukowo-Badawczym Instytutem Konstrukcji Budowlanych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) a Instytutem Techniki Budowlanej

W dniu 30 stycznia 2023 r. w siedzibie ITB w Warszawie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym "Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Konstrukcji Budowlanych" Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Usług Komunalnych Ukrainy (NIISK) a Instytutem Techniki Budowlanej.

Profesor Leonard Runkiewicz
24.01.2023

Zmarł profesor Leonard Runkiewicz

W dniu 22 stycznia 2023 roku, zmarł profesor dr. hab. inż. Leonard Runkiewicz - ceniony naukowiec i specjalista inżynierii lądowej, wieloletni pracownik Instytutu Techniki Budowlanej, Politechniki Warszawskiej, Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej, współpracownik wielu polskich uczelni technicznych, działacz społeczny.