Aktualności / Wydarzenia

 • Jubileusz 70-lecia Instytutu Techniki Budowlanej objęty został Honorowym Patronatem Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak.

  24 maja 2015 roku mija 70 rocznica powołania Instytutu Techniki Budowlanej. Z tej okazji zaplanowaliśmy uroczystość Jubileuszu 70-lecia działalności połączoną z Sympozjum Jubileuszowym pt. "Strategia Instytutów Badawczych Budownictwa", które odbędzie się 1 grudnia br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

 • Rozwój działalności certyfikacyjnej i kontaktów na rynkach azjatyckich spowodował ustanowienie Przedstawiciela ITB odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzanie inspekcji jak również bezpośredni kontakt z producentami m. in. w Chinach, Indiach, Tajlandii, Tajwanie, Wietnamie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 • Instytut Techniki Budowlanej zaprasza na seminarium dr hab. inż. Jerzego Żurańskiego, prof. ITB
  oraz  dr hab. inż. Marka Lechmana, prof. ITB w dniu 26.11.2015 r. od godz. 14.30
  w Sali Konferencyjnej ITB – Warszawa, ul. Filtrowa 1

 • W dniu 19 listopada 2015 roku odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej kadencji 2015 – 2019. Przewodniczącym Rady Naukowej ITB został wybrany prof. dr hab. inż. Leonard RUNKIEWICZ.

 • INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 ogłasza pisemny publiczny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu (wraz z prawem własności budynków i budowli) stanowiącego nieruchomość składającą się z działki zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 27, nr ewidencyjny 16/4, arkusz 34 z obrębu Junikowo o pow. 3 735 m2

 • Ruszyła osiemnasta edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską organizowanego przez StatSoft Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

 • StatSoft Polska zaprasza w październiku na seminaria poświęcone analizie danych. Celem seminariów jest popularyzacja zastosowań nowoczesnych technik analizy danych oraz zaprezentowanie przykładów ciekawych wdrożeń u klientów.

 • W dniu 15 października 2015 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej a Instytutem Techniki Budowlanej o współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych, aplikacyjnych oraz udziału w procesie dydaktycznym.

 • W dniu 9 października 2015 r. w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie odbyło się zebranie Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej z okazji Jubileuszu 80-tej rocznicy urodzin dra hab. inż. Jerzego Antoniego Żurańskiego, prof. ITB, członka - założyciela Polskiego Stowarzyszenia Inżynierii Wiatrowej.Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Kalendarz wydarzeń