Aktualności / Wydarzenia

 • W wyniku postępowania konkursowego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej ITB, z dniem 1 stycznia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak powołała dr inż. Marcina Mateusza Kruka na 4-letnią kadencję, na stanowisko dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.

 • W dniach 15-17 października 2015 roku odbędzie się  konferencja EKOLOGIA A BUDOWNICTWO 2015 współorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Śląską Wydział Budownictwa oraz Śląską Okręgową Izbę inżynierów Budownictwa w Katowicach.

 • W dniu 12 czerwca 2015 roku zawarta została umowa ramowa pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej a Instytutem Techniki Budowlanej o współpracy w obszarze nowoczesnych rozwiązań materiałowo-technicznych w zrównoważonym budownictwie w trzech głównych zakresach:

 • Przedmiotem poradnika jest przegląd dostępnych metod badań geotechnicznych służących do określania charakterystyk sztywności gruntów. Opisano głównie metody, które wykorzystują pomiar prędkości fal sejsmicznych jako podstawy do wyznaczania parametrów sprężystych gruntu, przede wszystkim modułu odkształcenia postaciowego G.

   

 • W siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej przy Filtrowej 1 w Warszawie, 9 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu RP. Było to wydarzenie związane z rokiem jubileuszu 70-lecia ITB. Tematem spotkania była działalność Instytutu Techniki Budowlanej w ubiegłych latach i kierunki działania w przyszłości. Program posiedzenia obejmował również wizytę w akredytowanych laboratoriach Instytutu.

 • W dniu 25 czerwca 2015 r., na plenarnym posiedzeniu Rady Naukowej ITB, odbyła się uroczysta promocja doktorska dr inż. Przemysława Kubicy (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie).

 • W dniu 25 czerwca 2015 r., na plenarnym posiedzeniu Rady Naukowej ITB, odbyła się uroczysta promocja doktorska dr inż.

 • W dniu 25 czerwca 2015 r., na plenarnym posiedzeniu Rady Naukowej ITB, odbyła się uroczysta promocja doktorska dr inż.

 • W dniu 22 czerwca 2015 r., na posiedzeniu Komisji Doktorskiej, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Leszka Słowika (Oddział Śląski ITB w Katowicach), pt. Wpływ nachylenia terenu spowodowanego podziemną eksploatacją górniczą na wychylenie obiektów budowlanych; promotor: dr hab. inż. Jan Fedorowicz, prof. nadzw. PŚ; recenzenci: dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. nadzw. ITB oraz dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. nadzw. GIG.Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Kalendarz wydarzeń