Aktualności / Wydarzenia

  • Zakład Badań Ogniowych ITB przeprowadził pierwsze w Polsce badanie in-situ stalowego silosa płaskodennego (całkowita wysokość: 8 m, kubatura: ok. 90 m^3) w pełnej skali. Podczas próby silos został całkowicie wypełniony kruszywem w celu symulacji obciążenia i nagrzewany przez ok. 45 min. przy użyciu 16 palników piaskowych zasilanych czystym propanem.

  • W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Naukowej ITB, które otworzył Przewodniczący Profesor Leonard Runkiewicz. W pierwszej części posiedzenia miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Instytutu. Medale za Długoletnią Służbę zostały przyznane przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 8.03.2016 r. Pan Minister Tomasz Żuchowski pogratulował wszystkim wyróżnionym, a następnie dokonał odznaczenia. Pracownicy odebrali również gratulacje od Dyrektora Instytutu Marcina M. Kruka oraz Profesora Leonarda Runkiewicza. Łącznie przyznano 22 medale, w tym 17 złotych, 2 srebrne i 3 brązowe. W imieniu wszystkich wyróżnionych podziękowała Pani Jadwiga Fangrat.

  • Z przyjemnością informujemy, że Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, posiadające jeden z najszerszych zakresów akredytacji oraz rodzajów wykonywanych badań ogniowych, zajmuje pierwsze miejsce w ocenie perfekcji laboratoriów ogniowych zrzeszonych w organizacji EGOLF (The European Group of Organizations for Fire Testing, Inspection and Certification). Ocena i wynik obejmuje ponad 60 laboratoriów i okres ponad 5-ciu lat.

  • ITB objął patronatem IV Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbedzie się 22 czerwca 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie.

  • W dniu 21 czerwca br. w siedzibie ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie odbyło się posiedzenie EOTA Financial Working Group. Instytut reprezentował dr inż. Sebastian Wall.

  • W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu Forum ITB Nauka i Biznes, które dotyczyło prac Komitetu Technicznego 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów Budowlanych oraz Grupy Sektorowej 02 "Fire". Spotkanie prowadził Pan mgr inż. Marek Łukomski.

  • W dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Forum ITB Nauka i Biznes, które dotyczyło prac Komitetu Technicznego 142 ds. Geosyntetyków, Komitetu Technicznego 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie oraz Grupy Sektorowej SG11 „Membranes and geotextiles”. Spotkanie prowadziła Pani dr inż. Barbara Francke.Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Najbliższe szkolenia