Aktualności / Wydarzenia

 • 24 maja 2015 roku mija 70 rocznica powołania Instytutu Techniki Budowlanej. Z tej okazji zaplanowaliśmy uroczystość Jubileuszu 70-lecia działalności połączoną z Sympozjum Jubileuszowym pt. "Strategia Instytutów Badawczych Budownictwa", które odbędzie się 1 grudnia br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

 • W wyniku postępowania konkursowego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej ITB, z dniem 1 stycznia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak powołała dr inż. Marcina Mateusza Kruka na 4-letnią kadencję, na stanowisko dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.

 • W dniu 25 września 2015 r. o godz. 13:30 w Hotelu „NOVOTEL Airport” w Warszawie, ul. 1-go Sierpnia 1 odbędą się Centralne Uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych 2015” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia „Możliwości techniczne i oczekiwania modernizacji budynków wielkopłytowych” Pana dra inż. Jarosława Szulca, eksperta Instytutu Techniki Budowlanej podczas II Forum „Przestrzenie Miejskie” – ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Infrastruktura mieszkaniowa, kulturalna i rekreacyjno-sportowa w polskich miastach”. 

 • Po raz kolejny Instytut Techniki Budowlanej objął patronatem merytorycznym  Targi Produkcji i Zastosowania Elementów Złącznych TEZ Expo 2015, które odbędą się w dniach 29 września – 1 października 2015 roku w Expo Silesia w Sosnowcu.

 • W dniach 15-17 października 2015 roku odbędzie się  konferencja EKOLOGIA A BUDOWNICTWO 2015 współorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej, Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Śląską Wydział Budownictwa oraz Śląską Okręgową Izbę inżynierów Budownictwa w Katowicach.

 • W dniu 12 czerwca 2015 roku zawarta została umowa ramowa pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej a Instytutem Techniki Budowlanej o współpracy w obszarze nowoczesnych rozwiązań materiałowo-technicznych w zrównoważonym budownictwie w trzech głównych zakresach:

 • Przedmiotem poradnika jest przegląd dostępnych metod badań geotechnicznych służących do określania charakterystyk sztywności gruntów. Opisano głównie metody, które wykorzystują pomiar prędkości fal sejsmicznych jako podstawy do wyznaczania parametrów sprężystych gruntu, przede wszystkim modułu odkształcenia postaciowego G.

   

 • W siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej przy Filtrowej 1 w Warszawie, 9 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu RP. Było to wydarzenie związane z rokiem jubileuszu 70-lecia ITB. Tematem spotkania była działalność Instytutu Techniki Budowlanej w ubiegłych latach i kierunki działania w przyszłości. Program posiedzenia obejmował również wizytę w akredytowanych laboratoriach Instytutu.Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Kalendarz wydarzeń