EKSPERTYZY BUDOWLANE

ZAKŁAD BADAŃ OGNIOWYCH

 

Zakład Badań Ogniowych zajmuje się: zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych; bezpieczeństwem ogniowym elementów; reakcją na ogień materiałów; rozprzestrzenianiem ognia; zagadnieniami inżynierii elektrycznej w zakresie napięcia nie przekraczającego 24 kV; opracowywaniem założeń projektowych i wspomaganiem projektowania budynków, tuneli, stacji podziemnych, stadionów i innych obiektów inżynierskich, a także kontrolą instalacji i odbiorem robót związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów.


W skład Zakładu Badań Ogniowych wchodzą:

 1. Pracownia Odporności Ogniowej Elementów Konstrukcyjnych i Zabezpieczeń Ogniochronnych

 2. Pracownia Odporności Ogniowej Przegród, Elementów Instalacyjnych i Dymoszczelności

 3. Pracownia Kontroli Dymu, Sygnalizacji i Automatyki Pożarowej

 4. Pracownia Rozwoju Pożaru i Badań Materiałowych.


Zakład Badań Ogniowych prowadzi Laboratorium Badań Ogniowych.

 

Kierownik

dr inż. Bartłomiej Papis

Telefon:

(22) 566 41 07
(22) 848 24 27

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

ul. Przemysłowa 2
26-670 Pionki

ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

 

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska zajmuje się zagadnieniami fizyki budowli i zrównoważonego budownictwa w tym: wymiany ciepła i wilgoci zarówno w budynku jak i w jego elementach konstrukcyjnych oraz pomieszczeniach; racjonalizacją wykorzystania energii w budynkach i ich systemach technicznych: grzewczych oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnych; zapewnieniem trwałości, bezpieczeństwa, skuteczności działania i dogodności użytkowania systemów technicznego wyposażenia  budynku w tym  źródeł ciepła, instalacji sanitarnych c.o., c.w.u, wod-kan z uwzględnieniem przydomowych oczyszczalni ścieków, układów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, recyklingiem wody szarej i deszczowej; jakością powietrza w budynkach, emisjami z wyrobów, zagadnieniami azbestu, oddziaływaniem wyrobów i obiektów budowlanych na zdrowie i środowisko; zagadnieniami akustyki budowlanej, urbanistycznej, wnętrz i instalacyjnej, a także ochrony środowiska przed hałasem i drganiami.


Zakład wykonuje deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych i budynków EPD, zgodnie z normami EN 15804 i ISO 14025 - http://www.itb.pl/zrownowazone-budownictwo.html.


 W skład Zakładu Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska wchodzą:

 1. Pracownia Fizyki Cieplnej

 2. Pracownia Chemii Środowiska

 3. Pracownia Akustyki

 4. Pracownia Efektywności Energetycznej i Środowiskowej


Zakład prowadzi Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska.

 

Kierownik

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna

Telefon:

(22) 566 41 33
(22) 566 42 69

(22) 566 43 11
(32) 730 29 52

(22) 566 43 11
(22 )579 61 87

(22) 566 41 33
(22) 566 42 72

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawaal. W. Korfantego 191
40-153 Katowice

ZAKŁAD INŻYNIERII ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych zajmuje się zagadnieniami wytrzymałości i szczelności lekkich przegród budowlanych (zewnętrznych i wewnętrznych), w tym: ścianami osłonowymi i działowymi oraz elewacjami wentylowanymi, metalowymi i warstwowymi okładzinami ścian i dachów (w tym płytami warstwowymi), stolarką okienną i drzwiową, żaluzjami i zasłonami, bramami, balustradami i szklaną zabudową balkonów, ekranami akustycznymi, szkłem budowlanym, świetlikami i pasmami świetlnymi, przekryciami dachowymi; schodami strychowymi, okuciami budowlanymi, mechanizmami otwierającymi i zamykającymi (w tym napędami i drzwiami z napędami), technicznymi środkami bezpieczeństwa użytkowania obiektów i zabezpieczeniami mienia w obiektach budowlanych; wyrobami instalacji sanitarnych (w tym wyrobami gotowymi wannami, umywalkami, brodzikami i zlewozmywakami) oraz innymi elementami wyposażenia budynków.


Zakład prowadzi Laboratorium Elementów Budowlanych  (badania stacjonarne i wybrane in situ)

 

Kierownik

mgr inż. Marzena Jakimowicz

Telefon:

(22) 566 42 60


(61) 853 76 29

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

ul. S. Taczaka 12
61-819 Poznań

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych zajmuje się zagadnieniami użyteczności wyrobów budowlanych i materiałowymi uwarunkowaniami trwałości obiektów budowlanych oraz zagadnieniami zabezpieczeń budowli i elementów budowli, w tym: konstrukcji betonowych, żelbetowych, metalowych i drewnianych przed oddziaływaniami wywołującymi korozję; zagadnieniami hydroizolacji; zagadnieniami materiałowo-technologicznymi w zakresie technik wykończeniowych w budownictwie.


W skład Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych wchodzą:

 1. Pracownia Ochrony Wyrobów i Obiektów Budowlanych

 2. Pracownia Technik Wykończeniowych.


Zakład prowadzi Laboratorium Materiałów Budowlanych.

Kierownik

dr inż. Ewa Sudoł

Telefon:

(22) 579 64 92


(22) 566 44 09

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

ZAKŁAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI I BETONU

 

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu zajmuje się: badaniem, oceną stanu technicznego i ekspertyzami konstrukcji budowlanych, w tym: zabezpieczaniem istniejących i nowych obiektów budowlanych przed wpływami eksploatacji górniczej, rozpoznawaniem podłoża dla potrzeb posadowień obiektów budowlanych oraz współpracy podłoża z fundamentami i obiektami inżynierskimi; zastosowaniem wyrobów budowlanych, oceną ich właściwości użytkowych, kształtowaniem elementów konstrukcji budowlanych w zakresie: inżynierii materiałowej, badań składników betonu i oceny jego użyteczności jako materiału konstrukcyjnego, badań i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych elementów budowlanych, badań łączników wszystkich typów służących do połączeń elementów konstrukcyjnych metalowych, betonowych, murowych i drewnianych.


 W skład Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu wchodzą:

 1. Pracownia Konstrukcji Budowlanych

 2. Pracownia Badań Wytrzymałościowych

 3. Pracownia Betonu

 4. Pracownia Geotechniki

 5. Pracownia Budownictwa na Terenach Górniczych i Badań Wyrobów Budowlanych

 6. Zespół ds. Zleceń i Rozliczeń.


Zakład prowadzi Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Wyposażenie pomiarowe i techniki badawcze

 

Kierownik

dr hab. inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB

Telefon:

(22) 579 61 65
(22) 579 64 35

(22) 579 61 25

(22) 566 42 91


(32) 730 29 25

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawaul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice